Riolering buitengebied (algemeen) :  it Tichelwurkforum Naar de beginpagina van Tichelwurk
Zie je de aangekondigde rioleringsplannen in de gemeente Leeuwarderadeel wel of niet zitten? Welke alternatieven zijn er? 
Ga naar discussie: VorigeVolgende
Ga naar: ForumlijstDiscussielijstNieuwe discussieZoekenLog in
Riolering en alternatieven
Gepost door: TW20 (IP gelogd)
Datum: 19 januari 2007 13:18

Op zich ben ik niet tegen riolering, wanneer dit minder vervuiling van het oppervlaktewater oplevert. Tegen de kosten van de riolering hik ik wel aan, en ik vond het niet leuk dat de mensen die de voorlichting gaven erg gemakkelijk over de bedragen deden. Ook kreeg ik de indruk dat er alleen vanuit de verplichting tot aansluiting op riool gedacht werd. Liever had ik de indruk gehad dat er naar de beste oplossing(en) voor de lozing van vervuild water in het gehele buitengebied gezocht werd.

Ik heb inmiddels wat links verzameld over dit onderwerp, en vooral over mogelijke alternatieven:
ecofyt.nl
de12ambachten.nl
ibahelpdesk.nl
oasisdesign.net
rietland.com
waterland.net (over water)

Een manier om water op je eigen erf te zuiveren is met behulp van een helofytenfilter: een bak met rietplanten die op/in een laag zand / steenwol / schelpengrit groeien. Het vuile water wordt vanuit de septic tank, beerput, of vetbezinkput bovenin de bak gepompt en zakt door de laag zand of steenwol naar beneden; die laag werkt als een filter. De rietplanten gebruiken een deel van de stoffen die in het filter blijven hangen om van te leven. Het meeste schoonmaakwerk wordt gedaan door de bacteriën die tussen de wortels leven. Het water dat uit het filter komt is schoon genoeg om het te mogen lozen, het voldoet ruimschoots aan de eisen. Een helofytenfilter schijnt betere resultaten te leveren dan de kleine waterzuiveringsinstallaties, en even goede als de grote zuiveringsinstallaties (en met minder afval). Het filter moet zeker 20-25 jaar goed kunnen werken, zonder het ingrijpend te hoeven vernieuwen.

Wanneer je helemaal niet loost maar het water zelf weer hergebruikt, bijvoorbeeld in de tuin of voor het doorspoelen van de wc, dan kun je niet verplicht worden om op het riool aangesloten te worden.
Je bespaart dan op kosten aan de riolering (aanleg + belasting), en het scheelt op je jaarlijkse waterrekening omdat je minder leidingwater gebruikt.
De aanleg van een helofytenfilter is uiteraard ook niet gratis. Wanneer je dat zelf doet kun je de kosten drukken. Bij 'De 12 ambachten' kun je allerlei informatie krijgen over het zelf aanleggen van een helofytenfilter.
Op ecofyt.nl wordt gesproken van een KIWA-certificering, die je alleen kunt krijgen wanneer je het filter laat aanleggen door daarvoor aangewezen aannemers. In hoeverre dit echt nodig is weet ik niet.

Al met al lijkt me dat het helofytenfilter zeker een alternatief voor riolering is. Het levert water op dat ruim voldoende gezuiverd is, het vergt weinig onderhoud en het is voor iedereen toepasbaar.

Re: Riolering en alternatieven
Gepost door: ECOFYT (IP gelogd)
Datum: 07 februari 2007 20:27

Beste TW20,
Ik las toevallig uw opmerking over het KIWA-certificaat. Het klopt dat dat uitsluitend afgegeven wordt als een helofytenfilter door een gecertificeerd aannemer is geleverd èn aangelegd. Het kan zijn dat de gemeente zoiets verlangt - of het waterschap - maar op zich hoeft het niet.

Er zijn zeker ook mogelijkheden om het zelf aan te leggen en dan toch een goed (zuiverend, duurzaam) systeem te hebben. Ik zou dan wel aanraden om op basis van een gedegen, specifiek bij de situatie passend, plan te werken. Waar de overheid het meest benauwd voor is, is dat er allerlei systeempjes worden ontwikkeld op doe-het-zelf basis, en dat er een hoop locaties ontstaan die hun zorgenkindjes worden (niet controleerbaar hoe de zuivering werkt, onregelmatig presteren, enz.)

Daarom is het ook niet zo vreemd dat de overheid de voorkeur geeft aan "aansluiten op de riolering". De gemeente heeft zijn eigen instanties die het beheer van die systemen voor hun rekening nemen. Zijn er storingen, dan worden ze simpelweg gemeld en opgelost.

Maar u heeft ook helemaal gelijk dat dat kosten met zich meebrengt. Kosten die hoger zijn dan mogelijk gewenst is.
Mocht iemand in uw regio een eigen zuivering overwegen (alleen is dat is toegestaan dus, zoals o.a. buiten de 40 meter grens) dan hoop ik dat die mensen mijn opmerking ter harte nemen en in overleg met vakmensen - er zijn een aantal gespecialiseerde bedrijven in Nederland - zoiets aanpakken. Dan is, zoals u stelt, een helofytenfilter zeker een alternatief voor de riolering, met water dat ruim voldoende gezuiverd is, met weinig onderhoud behoeft en ook nog eens heel lage energiekosten met zich meebrengt.

Als laatste opmerking één simpel voorbeeldje over wat fout kan gaan: er mag nooit uit de septic tank of vetvangput gepompt worden, een (eventueel reeds bestaande) put - die best kleiner mag zijn dan 6 m² - moet gaan overlopen in een (nieuwe) pompput. En vandááruit wordt het afvalwater gepompt naar het helofytenfilter.

Mochten mijn opmerkingen vragen oproepen, gelieve op mijn mailadres te reageren want ik zal waarschijnlijk geen frekwent bezoeker zijn van jullie leuke forum.
Met vriendelijke groet,
Frank van Dien,
ECOFYT

Re: Riolering en alternatieven
Gepost door: ECOFYT (IP gelogd)
Datum: 07 februari 2007 20:28

e-mail adres ECOFYT:
info@ecofyt.nl

Re: Riolering en alternatieven
Gepost door: TW20 (IP gelogd)
Datum: 18 april 2007 17:53

Na de brief die de meeste bewoners van Tichelwurk ontvangen hebben op 14 april jl, heb ik dhr Hiemstra van de gemeente gebeld.
Mijn vragen waren:
1 Is er voor de huizen in categorie I wel of niet ontheffing aangevraagd?
2 Is door de gemeente naar alternatieven voor riolering gekeken?
3 Voor wanneer zijn de werken gepland?
4 Waar komt de rioleringsbuis te liggen?

Op vraag 1 en 2 was voor de woningen in categorie I het antwoord nee. Nee, want de aansluiting op de riolering is verplicht door de provinciale regelgeving.
We weten dus niet eens óf we wellicht wél ontheffing hadden kunnen krijgen, het is niet geprobeerd. Ik snap de gedachtegang van de gemeente op zich wel, zij heeft zelf getoetst aan de hand van de criteria. Toch vind ik het jammer dat niet geprobeerd is ontheffing te krijgen, of naar alternatieven te zoeken die misschien goedkoper of duurzamer zijn. Maar, zoals dhr Hiemstra zei, een goedkoper alternatief zou niet in aanmerking komen omdat in de regels staat dat er aangesloten móet worden.

3 De plannen zijn binnen enkele weken klaar, is de verwachting, waarna de aanbesteding kan beginnen. Dit gebeurt voor de zomer. Wanneer het werk zelf begint hangt van de aanbesteding af en is dus nog niet bekend.

4 Het is nog niet bekend waar de rioleringsbuis komt te liggen. Zodra er meer bekend is worden de bewoners geïnformeerd. Plannen worden niet opgestuurd, maar komen wel ter inzage te liggen op het gemeentehuis.

----------------------------------------------------------------

Ik wil hierbij nog Frank van Dien van ECOFYT bedanken voor zijn reactie en aanvulling op het eerste bericht!Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.
This forum powered by Phorum.