Terug naar de eerste pagina
 
 

Tichelwurk?

In de provincie Friesland zijn enkele straten die de naam Tichelwurk hebben. Het is een historische naam die verwijst naar de steenfabriek die aan dezelfde straat stond en waarbij een aantal huisjes in de buurt stonden waar de arbeiders van de fabriek in woonden. Vanwege de aanvoer van klei voor de stenen en de afvoer van de gebakken stenen lag het Tichelwurk doorgaans aan een kanaal of een rivier.

Op de site tichelwurk.nl willen we iets van de geschiedenis proberen te verzamelen en te laten zien. Deze site begint vanuit het Tichelwurk dat onder Stiens valt (voormalig Wynzer Tichelwurk). Mensen die verhalen, oude of nieuwe foto's of andere documenten betreffende dit Tichelwurk hebben, nodigen we uit dit te melden op het forum of op dit e-mailadres. Het forum biedt ook ruimte voor bewoners van het gehele buitengebied van de gemeente Leeuwarderadeel om van gedachten en ideeŽn te wisselen over zaken die ons allemaal aangaan, zoals bijvoorbeeld het voorgenomen rioleringsplan.

 

Deze site bestaat sinds het begin van 2007 en is nog volop in ontwikkeling.