Terug naar de eerste pagina

Info | Forum
~~~
Tichelwurk - Stiens | Huizen en bewoners | Foto's

 
 

Het Stienzer / Wynzer Tichelwurk

Het Tichelwurk dat onder Stiens valt (voormalig Wynzer Tichelwurk), is een 'streekje' of een buurtschap dat een dikke 4 kilometer buiten het dorp is gelegen, aan de rivier de Dokkumer Ee. In vroeger tijden waren er o.a. een bakker, enkele kruideniers, verschillende boerenbedrijfjes en een school. Het laatste winkeltje is in de zestiger jaren van de 20e eeuw verdwenen. Verscheidene huisjes en 'lytse spultsjes' zijn in de loop van de vorige eeuw afgebroken.

Dit Tichelwurk is echter alive and kicking! De meeste mensen die er nu wonen kochten hier hun huis toen het nog helemaal niet 'in' was om buitenuit te wonen. Langzamerhand werden de huizen verbouwd en is het een herboren streekje geworden waar het nog altijd leuk vertoeven is.